budge

budge = ustoupit, pohnout

základní fráze:

not budge  - neustoupit

The door won't budge. Dveře se ani nehnou.

příklady z praxe:

Critic who couldn't be budged. Kritik, který nemohl ustoupit.

Their horses refused to budge. Jejich koně se odmítli pohnout.

He wouldn't budge at all. Nemohl ustoupit ve všem.