brush

brush = kartáček, štětka (podstatné jméno)

               vyčistit něco kartáčkem, vykartáčovat

               (pravidelné sloveso)

základní fráze:

brush up = upravit se, očistit se

hairbrush = kartáč na vlasy

příklady z praxe:

She forgot to pack a hairbush. Zapomněla si zabalit kartáč na vlasy.

Have you brushed a dog? Už jsi vykartáčoval psa?