bröckeln

bröckeln = drtit, drobit, rozpadat se

                    (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

das Brot bröckeln - rozdrobit chleba

der Putz ist von der Mauer gebröckelt - omítka se drolí ze zdi