briefly

briefly = krátce, stručně

základní fráze:

in brief, briefly - ve stručnosti

příklady z praxe: 

He explained to me in brief. Vysvětlil mě to ve stručnosti.

Tell me briefly, what's the book? Řekni mě stručně, o čem je ta kniha?