bridesmaid

bridesmaid = družička nevěsty

příklady z praxe:

Who goes to a wedding as a bridesmaid? Kdo Ti půjde na svatbě za družičku?

My bridesmaid is my best friend from childhood. Moje družička je moje nejlepší kamarádka z dětství.