breitmachen

breitmachen = roztahovat, rozmáhat se

                          (pravidelné sloveso)

 

příklady z praxe:

Er soll sich nicht so breitmachen. Neměl by se tak roztahovat.

Mach dich nicht so breit! Neroztahuj se!