breath

breath = dech

základní fráze:

Save your breath. Šetři s dechem.

catch one's breath - zalapat po dechu

příklady z praxe:

It's so cold outside that I can see my breath. Venku je taková zima, že mohu vidět svůj dech.

He has bad breath. Má špatný dech.

The doctor asked if I had been experiencing shortness of breath lately.  Lékař se mě zeptal, jestli jsem zažívala dušnost v poslední době.