Brandstifter

Brandstifter (der) = žhář

příklady z praxe:

Die Polizei ermittelte den Brandstifter. Policie identifikovala žháře.