boost

boost = podpora, povzbuzení, zvýšit (podstatné jméno)

              oživit, podpořit, pozvednout

              (pravidelné sloveso)             

příklady z praxe:

boost prices - zvýšení cen

A bill intended to boost local charities. Návrh zákona má podporu místní charity.

Teachers in the schools should boost morale. Učitelé ve školách by měli podporovat morálku.