bold

bold = odvážný, tučný

příklady z praxe:

Fortune favours the bold. Odvážnému štěstí přeje.

a bold handwriting - tučné písmo

He punished the bold child for talking back. Potrestal odvážné dítě za odmlouvání.