blurt

blurt = vyhrknout, vyrazit ze sebe

příklady z praxe:

Late one evening, Gianni blurted out that he loves her. Jednou pozdě večer, Gianni vyhrkl, že ji miluje.