betreuen

betreuen = pečovat, starat se, ošetřovat

                    (pravidelné slovesso)

příklady z praxe:

Kinder, alte Leute, Tiere betreuen - péče o děti, staré lidi, zvířata

eine Abteilung, ein Arbeitsgebiet betreuen - oddělení, které se stará o oblast práce

Dieser Vertreter betreut das Stadtgebiet. Tento zástupce se stará o městské oblasti.