Betrag

Betrag (der) = částka, suma, obnos

příklady z praxe:

einen Scheck über einen größeren Betrag  - šek pro větší sumu

hohe Beträge überweisen - převést větší částky