betrachten

betrachten = pozorovat, posuzovat, pohlédnout

                       (pravidelné sloveso)

základní fráze:

jemanden mit Argwohn betrachten - pozorovat někoho s nedůvěrou

etwas mit Abstand betrachten - posuzovat něco s nadhledem

příklady z praxe:

Im Weißen Haus betrachtet man die neuen Machthaber kritisch. V Bílém domě posuzují nové vládce kriticky.

er betrachtet sich als mein Freund - považoval se za mého přítele

Wir betrachten die Entwicklung von der Romanik zur Gotik. Vezmeme v úvahu vývoj od romantismu po gotiku.