beteiligen

beteiligen = podílnit se, účastnit se, udělat podílníkem
(pravidelné)

základní fráze:

sich aktiv an etwas beteiligen - podílet se aktivně na něčem

použití v praxi:

Ich beteilige mich an allen Projekten. Podílím se na všech projektech.

Beteiligst du an der Messe in Berlin? Zúčastníš se veletrhu v Berlíně?