Bestand

Bestand (der) = trvání, stav, existence

příklady z praxe:

den Bestand der Firma sichern - zajistit trvání firmy

den Bestand an Waren erfassen - získat zásoby zboží

Der Bestand an Rehen in diesem Waldgebiet ist recht groß. Populace jelena v této oblasti je poměrně velká.