belong

belong = patřit, být členem nějaké skupiny (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Who does it belong to? Komu to patří

belong to the family - patřit do rodiny

 

příklady z praxe:

This mobile belongs to me. Tento mobilní telefon patří mně.

I don't belong here.  Nepatřím sem.

The plant belongs outdoor. Rostlina patří ven.