Belastung

Belastung (die) = zátěž, břímě, zatížení

příklady z praxe:

Jeder Monat zahlen Hypotek ist für mich Belastung. Každý měsíc platit hypotéku je pro mě zátěž.

Was für eine Belastung kann die Leiter wiederstehen? Jaké zátěži může ten žebřík odolat?