belagern

belagern = obléhat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

die Festung belagern - obléhat pevnost

použití v praxi:

Die Jugendliche belagerten bekannte Persone. Mládež obléhala známou osobnost.

Soldaten belageren Stadt - vojáci obléhají město