beirragen

beitragen = přispět

(nepravidelné sloveso: trug bei, h. beigetragen)

základní fráze:

zur Lösung des Problems beitragen - přispět k vyřešení problému

zum Erfolg beitragen - přispět k úspěchu

příklady z praxe:

zum Gelingen beitragen - přispět k úspěchu

Wir haben alle unseren Teil dazu beigetragen. Všichni jsme přispěli svým dílem.