behutsam

behutsam = opatrný, obezřetný (přídavné jméno)

                     opatrně (příslovce)

příklady z praxe:

Behutsam nahm sie das Buch zur Hand, um den wertvollen Umschlag zu schonen. Opatrně vzal knihu do ruky, aby zachoval cennou obálku.

Er deckte das Baby behutsam zu.  Opatrně přikryl dítě.