Begrenzung

Begrenzung (die) = ohraničení, vymezení, limit

příklady z praxe:

eine Begrenzung überschreiten - překročit mez

ohne zeitliche Begrenzung - bez časového omezení