begleiten

begleiten = doprovodit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

jemanden auf dem Heimweg begleiten - někoho doprovázet na cestě domů

příklady z praxe:

Die Gitarre begleitet den Gesang. Kytaru doprovází zpěv.

Die Wehen begleiten heftige Schmerzen. Kontrakce doprovázeli silné bolesti.

Hast du Lust, mich zum Abschlussball zu begleiten?  Máš chuť, doprovodit mě na maturitní ples?