begabt

begabt = nadaný, talentovaný

základní fráze:

organisatorisch begabt sein - být organizačně nadaný

příklady z praxe:

ungewöhnlich begabter Schüler - neobvykle nadaný student

Sie ist künstlerisch begabt. Je umělecky nadaná.