befürchten

befürchten = bát se, obávat se, mít strach

                       (pravidelné sloveso)

 příklad z praxe:

Ich befürchte, dass ich meinen Arbeitsstelle verliere. Obávám se, že ztratím místo.

eine Verschärfung der Lage befürchten - obávat se zhoršení situace

Du hast nichts zu befürchten. Nemáte se čeho bát.