Befund

Befund (der) = (lékařský) nález, posudek

příklady z praxe:

Der Befund der Laboruntersuchung liegt vor. Výsledek laboratorního vyšetření je k dispozici.

Bitte bringen Sie alle medizinischen Befunde mit.  Prosím, vemte si sebou všechny lékařské nálezy.