bedrohlich

bedrohlich = hrozivý, nebezpečný

příklady z praxe:

eine bedrohliche Situation - nebezpečná situace

Seine Verlezung sah bedrohlich aus. Jeho zranění vypadalo hrozivě.