bear

bear = medvěd, mrzout (podstatné jméno)

            nést, snášet

            (nepravidelné sloveso: bore, borne)

základní fráze:

bear arms = nosit zbraně

bear cub = medvídě

příklady z praxe:

I couldn't bear his behavior.  Nemohla jsem snést jeho chování.

Who will bear the blame for this tragedy? Kdo ponese vinu za tuto tragédii?

They met a bear in the forrest. Potkali v lese medvěda.