basieren

basieren = vycházet, opírat se, zakládat se

                   (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Der neue Programmieransatz basiert auf einem älteren. Nový programový přístup vychází ze staršího.

Der Film basiert auf einem authentischen Ereignis. Film vychází z autentické skutečnosti.