basement

basement = suterén, sklepení

základní fráze:

basement prices  - za pár babek

příklady z praxe:

They live in a basement in North London. Žijí v suterénu v severním Londýně.

They went down the stairs into the basement. Šli po schodech dolů do sklepa.

Our kitchenware department is in the basement. Naše oddělení kuchyní je v suterénu.