barely

barely = sotva, stěží

příklady z praxe:

He could barely see the road in the fog. Sotva viděl na cestu v mlze.

barely funished room - sotva zařízený pokoj

We barely spoke the entire time we were in the car. Sotva jsme mluvili po celou dobu, co jsme byli v autě.