bare

bare = nahý, holý, prázdný (přídavné jméno)

            obnažit, odkrýt

základní fráze:

bare one's teeth - vycenit zuby

only the bare essentials - jen to nejnutnější

příklady z praxe:

bare floorboards - holá prkna

He covered her bare arms with his coat.  Zakryl své holé paže kabátem.

He was baring her secrets. Odhalil své tajemství.