babble

babble = blábolit, žvatlat, žvanit (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Childern babble before they start talking. Děti blábolí předtím než začnou mluvit.

the babble of the stream - šumění potoka