awful

awful = hrozný, strašný, příšerný

základní fráze:

She looks awful. Vypadá strašně.

awful weather - strašné počasí

příklady z praxe:

Today I had awful day in work. Dneska jsem měla hrozný den v práci.

I have to think about it, is an awful risk. Musím si to promyslet, je to hrozný risk.