Auswirkung

Auswirkung (die) = důsledek, následek, účinek, působení

příklady z praxe:

politische Auswirkung - politický dopad

positive Auswirkung auf unsere Gesundheit - positivní působení na naše zdraví