äußern

äußern = projevit, vyjádřit, vyslovit

                (pravidelné sloveso)

základní fráze:

seine Meinung äußern  - vyjádřit svůj názor

jemandem seinen Unwillen äußern - dávat někomu najevo svou nevoli

příklady z praxe:

Was hat  dir er seine Gefühle geäußert?  Vyjádřil Ti své city?

Die Krankheit äußert sich in Fieber und Gliederschmerzen. Onemocnění se projevuje horečkou a bolestí břicha.

Seine Nervosität äußert sich in seinem unruhigen Verhalten. Jeho nervozita se projevuje neklidným chováním.