aushandeln

aushandeln = vyjednat, dojednat, sjednat

                        (pravidelné sloveso)

základní fráze:

den Waffenstillstand aushandeln - vyjednat příměří

příklady z praxe:

Wir handelten den Kompromiss aus. Dojednali jsme kompromis.

Wir haben gute Bedingungen für unser Unternehmen ausgehandelt. Dojednali jsme dobré podmínky pro naše podnikání.