aufsässig

aufsässig = vzpurný, trucovitý, nevraživý

příklady z praxe:

Teenager sind bisweilen aufsässig. Teenageři jsou někdy trucovití.

ein aufsässiges Kind - vzpurné dítě