aufrecht

aufrecht = zpříma (příslovce)

                   platný, přímý, vzpřímený(přídavné jméno)

příklady z praxe:

aufrechte Gesinnung - vzpřímený postoj

Setzt aufrecht! Seďte rovně!

Er wird seine Meinung aufrechterhalten.  Zachová svůj názor.