aufkündigen

aufkündigen = vypovědět, ukončit

                           (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Gefolgschaft aufkündigen - odepřít poslušnost

příklady z praxe:

das Arbeitsverhältnis aufkündigen - ukončit pracovní poměr

Sie hat ihm die Freundschaft aufgekündigt. Ukončila s ním přátelství.