auffangen

auffangen = zachytit, zadržet

(nepravidelné sloveso: fing auf, h. aufgefangen)

základní fráze:

den Ball im Flug auffangen - zachytit míč v letu

příklady z praxe:

die Flüchtenden in Lagern auffangen - zadržet uprchlíky v táborech

Die Tonne fängt das Wasser auf. Sud zachycuje vodu.

Der Kapitän fing ein Notsignal auf.  Kapitán zachytil nouzový signál