attend

attend = zúčastnit se, docházet někam pravidelně,starat se (pravidelné sloveso)

 

základní fráze:

attend language courses - zúčastnit se jazykových kurzů

delice to attend something - odříct účast na něčem

příklady z praxe:

I attended a meeting of the company. Zúčastnila jsem se porady firmy.

The nurse attends the patients daily. Sestra se denně stará o pacienty.