attempt

atttempt = pokus, atentát (podstatné jméno)       

                  pokusit se (sloveso, pravidelné)

základní fráze:

escape attempt - pokusit se o útěk

unsuccessful attempt - neúspěšný pokus

příklady z praxe:

She made no attempt to run away. Ona se ani nepokusila utéct.