astray

astray = být sveden ze scestí, zmást, svést z cesty

základní fráze:

go astray - sejít z cesty

příklady z praxe:

to be led astray - nechat se svést na scestí

lead somebody astray - svést někoho na scestí