astonishment

astonishment = údiv, úžas, ohromení

příklady z praxe:

The garden's beauty filled me with astonishment. Krása zahrady mě naplní úžasem.

He had not expected to win, and stood in astonishment with his mouth open but saying nothing. Nečekal, že vyhraje, stál v úžasu s otevřenou pusu a neříkal nic.

Can you imagine the astonishment, when she saw him after ten years? Dokážeš si představit ten údiv, když ho viděla po deseti letech?