assured

assured = sebejistý, sebevědomý, suverenní

základní fráze:

You can rest assured that ...  Mohu Tě uklidnit, že ...

příklady z praxe:

a assured woman - sebejistá žena

Success is by no means assured. Úspěch není v žádném případě zaručen.

He assured us that he would come. Ujistil nás, že příjde.