arrange

arrange = zařídit, sjednat, domluvit

                  (pravidelné sloveso)

základní fráze:

arrange a meeting - sjednat si schůzku

Can you arrange theatre tickets for us? Můžete nám sjednat lístky do divadla?

příklady z praxe:

I arrange the flowers for the wedding. Zařizuji květiny na svatbu.

arrange car insurance - sjednat pojištění vozidla

I like the arrangement of the furniture. Líbí se mi uspořádání nábytku.