apprehension

apprehension = obava, předtucha, strach

příklady z praxe:

He has apprehensions about the surgery. Má obavy týkající se operace.

the apprehension of danger - strach z nebezpečí