apparently

apparently = zřejmě, patrně

příklady z praxe:

Apparently you are quite a good dancer. Zřejmě jsi docela dobrý tanečník.

I thought they were married but apparently not. Myslela jsem, že byli oddáni, ale zřejmě ne.