Antritt

Antritt (der) = začátek, nástup, zahájení

příklady z praxe:

Antritt einer neue Arbeitstelle = začátek nové pracovní pozice

der Antritt des neuen Jahrhundert = začátek nového století

Antritt des Urlaubs = začátek dovolené